ของเล่นเสริมทักษะเชื่อมสัมพันธ์ในครอบครัว

ของเล่นเสริมทักษะ

เมื่อถึงวัยที่เด็กเริ่มเจริญเติบโตขึ้นซึ่งมิใช่การเติบโตเพียงแต่ทางด้านสภาพร่างกาย หากแต่ยังรวมถึงการเติบโตทางด้านสภาพจิตใจและความคิดด้วย ย่อมนำมาซึ่งหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครองในการที่จะจัดหาจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเด็กเพื่อช่วยเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็กให้สมวัยและดียิ่งขึ้น และหนึ่งในสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของเล่นเสริมทักษะที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ มีหลากหลายมากมาย ซึ่งนอกจากจะช่วยจรรโลงใจให้เด็ก ๆ เพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการของน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดียิ่ง และยิ่งถ้าหากว่าของเล่นเสริมทักษะเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบด้วยแล้ว ย่อมกลายเป็นของคู่กายที่เด็ก ๆ วางไม่ลงเลยทีเดียว

            ทั้งนี้ ของเล่นเด็กเสริมทักษะที่เหมาะสมนั้นย่อมขึ้นอยู่กับสภาวะและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนซึ่งย่อมแตกต่างกันออกไป เพราะเด็กแต่ละคนแม้จะอยู่ในช่วงวัยเดียวกัน แต่ก็อาจมีทักษะในการเรียนรู้และพัฒนาการด้านร่างกายและความคิดที่ไม่เท่ากัน หากผู้ปกครองต้องการให้เด็กในฝึกทักษะเรียนรู้ในด้านภาษา ของเล่นเสริมทักษะที่เหมาะสมก็คือจำพวก แผ่นรองคลานปูพื้นลายตัวอักษร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพราะในระหว่างที่เด็กนอนหรือคลานอยู่บนแผ่นดังกล่าว เด็กก็จะได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาต่าง ๆ ไปในตัวด้วย ซึ่งจะช่วยเป็นแรงกระตุ้นส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ตัวหนังสือได้อย่างดีเยี่ยม หรือหากผู้ปกครองต้องการให้เด็กได้เสริมทักษะการเคลื่อนไหวร่างกายและพัฒนาการของกล้ามเนื้อ ของเล่นเสริมทักษาะที่เหมาะกับเด็กก็คือจำพวก ม้าไม้โยกเยก บ้านบอล และสไลเดอร์ เพราะการเล่นของเล่นดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายและใช้อวัยวะต่าง ๆ ในการเล่นของเล่นเสริมทักษะ ซึ่งจะช่วยฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนที่ให้แก่เด็กได้เป็นอย่างดี และถ้าหากพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องการให้เด็กมีพัฒนาการด้านสมองที่ดี ของเล่นเสริมทักษะที่ตอบโจทย์ก็คือจำพวก จิ๊กซอว์ต่อภาพ เพราะจะทำให้เด็กได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ซึ่งจะต้องใช้ทักษะ กระบวนการคิดที่พิเศษมากยิ่งขึ้น

            ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว จะเห็นได้ว่า ของเล่นเด็กเสริมทักษะนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างก็ชื่นชอบความสนุกสนานที่ช่วยเสริมสร้างประโยชน์ไปได้พร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชื่นชอบและให้ความสนใจด้วยตนเอง ก็จะทำให้ของเล่นเสริมทักษะเข้าถึงและช่วยพัฒนาทักษะของเด็ก ๆ ได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งของเล่นเสริมทักษะที่ดีมักถูกออกแบบมาให้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเล่นด้วยกันได้อย่างเพลิดเพลิน ซึ่งจะทำให้พ่อแม่และเด็กสามารถใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

About the Author

You may also like these