เครื่อง ปรับ ความชื้น

Technology

เครื่องปรับความชื้น อุตสาหกรรม มีความจำเป็นหรือไม่ อย่างไร

เครื่องปรับความชื้นหรือเครื่องลดความชื้น หลายๆ ท่านอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องที่มีขนาดเล็ก กะทัดรัด พกพาง่ายใช้งานในบ้าน แต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ความชื้นสัมพัทธ์ในประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงต่อปี โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70-85% ค่าที่สูงมากพอสมควรนี้เป็นเหตุผลที่อาจทำให้เกิดเชื้อราหรือเป็นสาเหตุของโรคภูมิแพ้ต่างๆ ตามมาได้ ในภาคของอุตสาหกรรมนั้นหากมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศสูงมากไป อาจส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานคุณภาพของเครื่องจักรและสินค้า รวมถึงความปลอดภัยต่อพนักงานที่ทำงานซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้โดยตรง เครื่องปรับความชื้นมีหน้าที่ควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์โดยรอบ