January 2020

Learning

ประโยชน์ของการเป็นคนที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา

การเรียน ไม่มีวันหมดอายุ หรือไม่มีวันที่สายเกินไป ทุกคนสามารถเรียนรู้ด้ตลอดชีวิต ไม่มีวันสายเกินไปแน่นอน เหมือนอย่างที่เราเห็นผู้สูงอายุหลายคน ที่เพิ่งจะเข้ามาเรียนเมื่อแก่แล้ว แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องเสียอะไร กลับเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำ เพราะเขารู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไร แล้วเร่งหาความรู้เพิ่มเติม คนลักษณะนี้ มักจะมีอะไรที่แตกต่างจากคนทั่วไป ที่ไม่มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอะไร เพราะการเรียนที่แท้จริง