Tag: เรียนออนไลน์

Study Online

คุณคิดว่าการเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใครคุณคิดว่าการเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใคร

            ปัจจุบันนี้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารได้ก้าวล้ำไปมาก ด้วยเหตุนี้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวจึงได้มีการพัฒนาตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวงการธุรกิจอย่างการขายของที่เคยต้องเดินทางไปซื้อตามร้าน ปัจจุบันนี้สามารถทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งตรงถึงบ้านได้แล้ว ซึ่งการพัฒนาไม่หยุดที่กลุ่มธุรกิจเท่านั้น แต่ด้านการศึกษาก็ได้มีการก้าวตามเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการเรียนออนไลน์คือ 1.นักเรียนนักศึกษา             การเรียนการสอนในห้องเรียนบางครั้งมีเวลาในการเรียนที่จำกัด เพราะจำนวนผู้เรียนมีปริมาณมาก จึงทำให้นักเรียนนักศึกษาบางคนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไม่ถ่องแท้ เนื่องจากระยะในการเรียนไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้าใจได้ทั้งหมด ถึงแม้ว่าการเรียนในระบบจะสามารถเข้าไปสอบถามอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง แต่ก็มีนักเรียนนักศึกษาจำนวนไม่น้อยที่ไม่กล้าเข้าไปสอบถามอาจารย์โดยตรง ดังนั้นการเข้ามาเรียนออนไลน์ในรายวิชาที่ตนเองยังไม่เข้าใจจึงเป็นช่องทางที่ช่วยเพิ่มความเข้าใจในเนื้อหาที่ต้องการรู้เพิ่มมากขึ้น เพราะในปัจจุบันนี้คอร์สที่เปิดสอนออนไลน์มีอยู่หลายวิชาด้วยกัน ซึ่งการสอนก็สอนด้วยผู้ที่มีประการตรงหรืออาจารย์ที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ทำความเข้าใจกับเนื้อหามากขึ้น ซึ่งนักเรียนนักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนได้ ทั้งแบบที่เสียค่าใช้จ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย นับว่าการเรียนออนไลน์เป็นช่องทางที่เพิ่มโอกาสในการเรียนได้  2.บุคคลทั่วไป             วิชาที่เปิดสอนผ่านระบบออนไลน์มีทั้งวิชาทั่วไปที่เรียนอยู่ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย แต่ที่มีเปิดสอนมากที่สุดพบว่าเป็นวิชาเฉพาะทางเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะนำไปประกอบอาชีพหรือนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น