Day: July 23, 2020

บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก

ข้อควรระวังในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกข้อควรระวังในการใช้บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก

                อย่างที่เรารู้กันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นยังไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมไทย และไม่ใช่สิ่งของที่ถูกกฎหมาย จึงทำให้มีการลักลอบ นำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาขายอยู่บ่อย ๆ แต่นั้นไม่ใช่ประเด็นหลักที่เราจะพูดกันนะครับ เราจะมาพูดถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูกดีกว่า ว่าทำไมบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก นั้นจึงมีอันตราย เพราะไม่มีใครรู้โครงสร้าง             บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก นั้นไม่มีอะไรยืนยันได้เลยว่ามีโครงสร้างที่ได้มาตรฐาน หรือ ผ่านการดัดแปลงอะไรมาบ้างทำให้บุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก นั้นมีความน่ากลัวตรงที่มีโอกาสเกิดอันตรายหลาย ๆ อย่างขึ้นได้ มีโอกาสไฟรั่ว             การทำงานของบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นการทำงานด้วยแบตเตอร์รี่ เพื่อให้เกิดความร้อน และ มีการระเหยเกิดขึ้น นี้คือหลักการทำงานง่าย ๆ ของบุหรี่ไฟฟ้า แต่นั้นก็ต้องระวังบุหรี่ไฟฟ้าราคาถูก กันให้มากขึ้นเพราะด้วยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน