December 13, 2019

Learning

คุณคิดว่าการเรียนออนไลน์เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับใคร

            ปัจจุบันนี้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารได้ก้าวล้ำไปมาก ด้วยเหตุนี้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวจึงได้มีการพัฒนาตามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะวงการธุรกิจอย่างการขายของที่เคยต้องเดินทางไปซื้อตามร้าน ปัจจุบันนี้สามารถทำการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่ส่งตรงถึงบ้านได้แล้ว ซึ่งการพัฒนาไม่หยุดที่กลุ่มธุรกิจเท่านั้น แต่ด้านการศึกษาก็ได้มีการก้าวตามเทคโนโลยีการสื่อสารด้วยการเปิดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จากการเรียนออนไลน์คือ 1.นักเรียนนักศึกษา             การเรียนการสอนในห้องเรียนบางครั้งมีเวลาในการเรียนที่จำกัด เพราะจำนวนผู้เรียนมีปริมาณมาก จึงทำให้นักเรียนนักศึกษาบางคนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนไม่ถ่องแท้